ఫ్యాక్టరీ టూర్

Factory building

ఫ్యాక్టరీ భవనం

injection-molding workshop 02

ఇంజెక్షన్-మోల్డింగ్ వర్క్‌షాప్

mold fitting and  assembly01

అచ్చు అమరిక మరియు అసెంబ్లీ

mold workshop01

అచ్చు వర్క్‌షాప్

mold-EDM-machining

అచ్చు- EDM- మ్యాచింగ్

R&D house

ఆర్‌అండ్‌డి ఇల్లు